DUURZAAMHEID

Hoe wij zorgen
voor mens en milieu

Iedereen moet zijn steentje bijdragen om zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Wij doen dit door onze milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik op een efficiënte manier te reduceren. Daarnaast houden we rekening met de mens in dit geheel.

Waterzuivering

Op onze site beschikken we over een eigen installatie die afvalwater zuivert tot de kwaliteit van oppervlaktewater. Eenmaal het water voldoet aan de lozingsnormen mag het rechtstreeks de beek in die achter de brouwerij loopt. Elke week zuivert de installatie tot wel 1.700 kubieke meter water.

Dierenvoeding

Wij beschikken over het FCA-certificaat (Feed Chain Alliance) waardoor we wettelijk de nevenstromen draf en gist mogen verhandelen. Melkveehouders geven draf rechtstreeks aan de dieren of kuilen ze in. Het gistoverschot bevat veel vitamines waardoor het als voer voor varkens kan dienen.

Recycleerbare flessen en vaten

Doordat we onze bieren wereldwijd verkopen, is het vaak moeilijk om alle vaten en flessen terug te verzamelen. Toch slagen we erin om 80% van de glazen flessen terug in het circuit te brengen. De rest vindt op de lokale markt hun weg naar het recyclageproces. De retour van inox vaten ligt nog hoger: 95% van de vaten wordt terug bij ons geleverd en dus hergebruikt. Naar de toekomst toe wordt ook gekeken naar bier in blik, wat gemakkelijker en beter te recycleren is dan glas.

Sociale projecten

Met de Filou Run zetten we ons in voor het goede doel. In 2018 organiseerden we deze run voor de eerste keer. Lopen deden we voor de stichting ME TO YOU, een organisatie die onderzoeksprojecten steunt om de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. De opbrengst van de eerste Filou Run maakten we bekend tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Het succes van de eerste Filou Run willen we de komende jaren evenaren.

Warmterecuperatie

In de brouwzaal vangen we de dampen van het gekookte wort op in een watertank. De dampen warmen dit water van 75 graden Celsius verder op tot 95 graden Celsius. Om het wort weer af te koelen, wordt ook weer gebruik gemaakt van een vergelijkbare warmtewisselaar. Het wort koelt af tot 20 graden Celsius en geeft de overige 80 graden Celsius af aan het water. Dat water wordt vervolgens ook weer ingezet voor het brouwproces. Warm water gaat dus niet verloren en kan gewoon opnieuw hergebruikt worden tijdens het brouwproces.

Opleidingen

Onze medewerkers worden continu bijgeschoold op het gebied van de zeven welzijnsdomeinen: arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing arbeidsplaatsen en leefmilieu met betrekking tot arbeid. Daarnaast staan we open om andere opleidingen te organiseren indien daar vraag of behoefte naar is. Op die manier willen we een aangename en verantwoorde werkomgeving creëren voor al onze medewerkers.